Vibrationer

Visar 1 - 15 av 592

HILTI HILTI SD5000-A22

Stoppvärde: 200h 0min

HILTI HILTI SF4000-A

HILTI HILTI ST1800-A22

HILTI HILTI SD5000AUTOMAT

TE6A36AVR+DRS

Stoppvärde: 0h INFmin

Hitachi Hitachi WH 14 DBL

Hitachi Hitachi WH 12 DM

HILTI HILTI SIW22-A

HILTI HILTI SIW144-A

HILTI HILTI SIW14-A

HILTI Hilti SIW14-A

HILTI HILTI SID22-A

Hitachi Hitachi WH 14 DBDL

Hitachi Hitachi WR 18 DL

Hitachi Hitachi WR 18 DBDL

Sidor

Vibrationsvärde

Anges av respektive tillverkare. Vibrationsvärdet talar indirekt om hur mycket energi som överförs från verktyg till användare. Dimensionen är acceleration [m/s2].

Varningsvärde

Det gula värdet visar hur länge man kan arbeta med aktuell maskin utan att överskrida insatsvärdet. Tiden gäller under förutsättning att man arbetar på rätt sätt, att maskinen är nyservad och att borren/mejseln/slipskivan är i prima skick.

Om insatsvärdena överskrids, eller när en riskvärdering motiverar det, är arbetsgivaren bland annat skyldig att:

Stoppvärde

Det röda värdet visar hur länge man kan arbeta med aktuell maskin utan att överskrida gränsvärdet. Tiden gäller under förutsättning att man arbetar på rätt sätt, att maskinen är nyservad och att borren/mejseln/slipskivan är i prima skick.

Gränsvärdena får inte överskridas. Om det ändå sker är arbetsgivaren skyldig att:

  • Avbryta arbetet och genomföra omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen.
  • Utreda orsakerna till att ett gränsvärde överskreds.
  • Genomföra åtgärder så att det inte sker igen.