Säkra lyft

Den som använder lyftredskap, skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper - se AFS 2006:6