Anges av respektive tillverkare. Vibrationsvärdet talar indirekt om hur mycket energi som överförs från verktyg till användare. Dimensionen är acceleration [m/s2].

Det gula värdet visar hur länge man kan arbeta med aktuell maskin utan att överskrida insatsvärdet. Tiden gäller under förutsättning att man arbetar på rätt sätt, att maskinen är nyservad och att borren/mejseln/slipskivan är i prima skick.

Om insatsvärdena överskrids, eller när en riskvärdering motiverar det, är arbetsgivaren bland annat skyldig att:

Det röda värdet visar hur länge man kan arbeta med aktuell maskin utan att överskrida gränsvärdet. Tiden gäller under förutsättning att man arbetar på rätt sätt, att maskinen är nyservad och att borren/mejseln/slipskivan är i prima skick.

Gränsvärdena får inte överskridas. Om det ändå sker är arbetsgivaren skyldig att:

  • Avbryta arbetet och genomföra omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen.
  • Utreda orsakerna till att ett gränsvärde överskreds.
  • Genomföra åtgärder så att det inte sker igen.

 

Vibrationer

Här kollar du hur mycket olika maskiner vibrerar och kan välja den som bäst passar dina arbetsuppgifter.