Arbete på hög höjd

Räkna ut din Fallhöjd

Falldämparlina, längd:
+
Din Längd (cm):
+
Säkerhetsmarginal (m):
+
Linans bromssträcka (m)
=
Resultat (m)
Minsta avstånd du måste ha från förankringspunkt till mark.Det åligger dig som arbetstagare att kontrollera att siffrorna ovan är korrekta, att kontrollera utrustningen före användning samt att använda den enligt arbetsgivarens instruktioner.


Beräkning av fallhöjd

Fallhöjden är den maximala sträcka som en användare kan falla utan att träffa underliggande nivå. Vid låg fallhöjd är ett säkerhetsblock/fallblock den bästa lösningen, eftersom det både har automatisk indragning av vajern, eller vävbandet, och låser direkt vid ett fall.